«

»

ส.ค. 04

แนวปฏิบัติในการจัดทำโครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

แนวปฏิบัติในการจัดทำโครงการการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

จัดทำโดยคณะทำงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

แนวปฏิบัติในการจัดทำโครงการการจัดการความรู้ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและให้แนวทางในการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้นคณะทำงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวปฏิบัติในการจัดทำโครงการการจัดการความรู้ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคณะและหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ในการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน อันจะนำไปสู่สัมฤทธิผลในการดำเนินงานของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Clip_7

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>