«

»

ส.ค. 04

ปีการศึกษา 2557 :: แนวปฏิบัติที่ดีในการทำวิจัยเพื่อขอสนับสนุนทุนจากแหล่งภายนอกมหาวิทยาลัย

แนวปฏิบัติที่ดีในการทำวิจัย
เพื่อขอสนับสนุนทุนจากแหล่งภายนอกมหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2557

จัดทำโดยคณะทำงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

                มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการทำวิจัย ในส่วนของการพัฒนาการทำวิจัยมุ่งให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้และทักษะในการทำวิจัย ผลจากการพัฒนาทักษะ ดังกล่าวย่อมทำให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่จำเป็นในการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพในการทำวิจัย สิ่งเหล่านี้ล้วนมีส่วนช่วยให้นักศึกษาได้รับผลประโยชน์ตามไปด้วยในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว วิธีการหนึ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตใช้ คือ การพัฒนาด้วยกระบวนการการจัดการความรู้ โดยเป็นการนำจุดแข็ง (Strengths) ของอาจารย์ที่มีประสบการณ์ตรงด้านการทำวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมาทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน และพัฒนาเป็นคู่มือไว้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ให้แก่ผู้ที่สนใจได้ศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้

Clip_7

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>